menu
Izvori energije

U 2017. godini HEP grupa raspolagala je s 15,5 TWh proizvedene i kupljene električne energije.

Proizvodnja i nabava električne energije GWh
hidroelektrane 4.990
termoelektrane 3.504
nuklearna elektrana Krško 2.984
otkup iz OIE 1.931
uvoz 2.190
UKUPNO RASPOLOŽIVO 15.599
Naši klijenti