menu
Izvori energije

U 2020. HEP grupa raspolagala je sa 17,809 TWh proizvedene i kupljene električne energije.

Proizvodnja i nabava električne energije GWh
Hidroelektrane 5.338
Termoelektrane 4.096
Nuklearna elektrana Krško 3.020
Otkup iz OIE 665
Uvoz 4.636
UKUPNO RASPOLOŽIVO 17.809
Naši klijenti