menu
Izvori energije

U 2021. HEP grupa raspolagala je sa 19,13 TWh proizvedene i kupljene električne energije.

Proizvodnja i nabava električne energije GWh
Hidroelektrane 6.785
Termoelektrane 3.537
Nuklearna elektrana Krško 2.709
Otkup iz OIE 1.424,67
Uvoz 4.674
UKUPNO RASPOLOŽIVO 19.130
Naši klijenti