menu
Izvori energije

U 2018. godini HEP grupa raspolagala je s 16,36 TWh proizvedene i kupljene električne energije.

Proizvodnja i nabava električne energije GWh
hidroelektrane 6.916
termoelektrane 2.777
nuklearna elektrana Krško 2.745
otkup iz OIE 2.209
uvoz 1.715
UKUPNO RASPOLOŽIVO 16.362
Naši klijenti