menu
O nama

HEP je elektroenergetsko preduzeće, koja se više od jednog vijeka bavi proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije, a u posljednjih nekoliko decenija i snabdjevanjem kupaca toplotnom energijom i distribucijom gasa. Principi ekološki prihvatljive proizvodnje električne i toplotne energije, energetske efikasnosti i održivog poslovanja podržavamo sa ciljem osiguranja visokokvalitetne usluge svim našim kupcima uz minimalne troškove. Više o našoj misiji, viziji i temeljnim vrijednostima možete pročitati ovdje.

Dio HEP Grupe je i HEP Energija, koja posluje u Bosni i Hercegovini kao energetski subjekt ovlašten za obavljanje energetske djelatnosti snabdijevanja električnom energijom za koju ima pribavljenu dozvolu u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Uz sigurno, pouzdanu i kvalitetno snabdijevanje električnom energijom te najbolju tržišnu cijenu, svojim kupcima osiguravamo i svakodnevnu podršku, koja, ovisno o njihovim potrebama, uključuje mogućnost različitih modela obračuna, fleksibilne rokove plaćanja, finansijske usluge i usluge energetske efikasnosti. Sa kupcima dogovaramo obostrano korisna rješenja, ne samo u vezi sa korištenjem mreže, nego i mogućnošću efikasnog korištenja električne energije. Našim kupcima također pomažemo i u planiranju kako bi mogli utjecati na visinu potrošnje, a time i na iznos mjesečnog računa. Više o našim uslugama možete saznati ovdje.

Naši klijenti