menu
Izvori energije

U 2023. HEP grupa raspolagala je sa 22 TWh proizvedene i kupljene električne energije.

Proizvodnja i nabava električne energije GWh
Hidroelektrane 7.495
Termoelektrane 4.723
Nuklearna elektrana Krško 2.666
OIE 319
Otkup iz OIE 1.175
Uvoz 5.673
UKUPNO RASPOLOŽIVO 22.051

Naši klijenti